GWARANCJA I SERWIS

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

PLATFORMA ODR I POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW:

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów w naszym sklepie internetowym, Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZWROT PRODUKTÓW

(dotyczy tylko sklepu internetowego)

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub ostatniej z zamówionych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu lub ostatniej z zamówionych rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas (COMMON SP. Z O.O. SANDOMIERZ Telefon: 508 382 523) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W związku z powyższym, zwrotowi nie podlegają słuchawki dokanałowe (douszne), które zostały otwarte przez Klienta po dostarczeniu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy dostarczyć zakupiony towar do Salonu Mimarkt lub odesłać towar na adres wskazany na liście przewozowym do Salonu Mimarkt z którego przesyłka została wysłana.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

KOSZTY

Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ZGŁOSZENIE ZWROTU / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas (COMMON SP. Z O.O. SANDOMIERZ Telefon: 508 382 523) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez:
  • wypełnienie zgłoszenia zwrotu towaru on-line.
  • wysłanie wiadomości email z treścią oświadczenia na adres sklep @ mimarkt.pl (koniecznie podaj nr zamówienia, data odbioru przesyłki, jaki towar zwracany).
  • przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ADRES WYSYŁKI DLA ZWROTÓW:

Dostępne na stronie salonów.
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: KAMIL.LIPIEC@AGRO-HANDEL.PL  lub telefonicznie: 508 382 523. Udzielimy wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić zwrot.